Nieuwbouw half open bebouwing

Vissenaken

Privé

Nieuwbouw half open bebouwing

Isolatie en Resitrix dakdichting, losliggend geplaatst met grind ballast.